Чого не вистачає на малюнку? Тест для дітей 5-6 років

Методика діагностики сприйняття дитини. Тест призначений для дітей 5-6 річного віку.

Суть цієї методики полягає в тому, що дитині пропонується серія малюнків, представлених нижче.

На кожній з картинок цієї серії не вистачає якоїсь істотної деталі.

Дитина отримує завдання якомога швидше визначити і назвати відсутню деталь.

Проводить психодіагностику за допомогою секундоміра фіксується час, витрачений дитиною на виконання всього завдання.

Час роботи оцінюється в балах, які потім служать основою для висновку про рівень розвитку сприйняття дитини.

Картки для тестування

 

Оцінка результатів:

10 балів – дитина впоралась із завданням за час менше, ніж 25 сек, назвавши при цьому всі 7 відсутніх на картинках предметів.

8-9 балів  – час пошуку дитиною всіх відсутніх предметів зайняв від 26 до 30 сек.

6-7 балів – час пошуку всіх відсутніх предметів зайняв від 31 до 35 сек.

4-5 балів – час пошуку всіх відсутніх предметів зайняв від 36 до 40 сек.

2-3 бали – час пошуку всіх відсутніх предметів зайняв в межах від 41 до 45 сек.

0-1 бал – час пошуку всіх відсутніх деталей склав в цілому більше ніж 45 сек.

 

Висновки про рівень розвитку

10 балів – дуже високий.

8-9 балів – високий.

4-7 балів – середній.

2-3 бала – низький.

0-1 бал – дуже низький.

 

Джерело: Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.

Поділіться з друзями:

  • Час читання:1 хв. читання