Як розгадувати ребуси. Основні правила

Опис правил, які допоможуть розгадувати ребуси різноманітної важкості.

Як розгадувати ребуси

Нижче перераховані основні правила, за якими можна складати і розгадувати ребуси . Пам’ятайте, що ребус допускає комбінацію двох і більше правил одночасно. Не слід також забувати, що предмет, зображений у ребусі, може мати кілька назв, або мати одну загальну назву і одну конкретну. Уміння правильно назвати зображений на малюнку предмет представляє одне з головних труднощів при розшифровці ребусів. Рекомендується розшифровувати ребуси по частинах, тобто записати найменування всіх зображених букв, малюнків і цифр, а потім розділити їх на слова і скласти за змістом зашифрований текст.

1. Знаки пунктуації в ребусі не враховуються.

2. Ребус читається зліва направо, зверху вниз.

3. Назви зображених предметів читаються в називному відмінку.

4 . Кілька однакових предметів на одному зображенні читаються у множині.
( Тут ” гриби ” )

5. Предмет, зображений в ребусі, може мати кілька назв. ( Наприклад ” риба ” або ” акула” )

6 . Якщо предмет на малюнку перевернуть , то його назва читають справа наліво.
Перевернутий ” сир” читається як “рис”

 

7 . Якщо зліва (внизу) від малюнка стоять коми (одна або декілька), то відкидаються перші літери слова (за кількістю ком).

8 . Якщо справа (зверху) від малюнка стоять перевернуті коми (одна або декілька), то відкидаються букви в кінці слова.

9 . Якщо біля малюнка зображена закреслена буква , то її необхідно виключити з назви предмета .

10 . Якщо біля малюнка зображена закреслена цифра, то необхідно виключити з назви предмета букву з таким порядковим номером.

11 . Якщо біля малюнка зображена буква разом зі знаком додавання – плюсом , то необхідно цю букву вставити в назву зображеного предмета (у будь-якому місці). Нижче зашифровані слова ” Марк “або “мрак” .

+ Р

12 . Якщо біля малюнка зображена цифра, знак рівності та буква, це означає, що букву із зазначеним порядковим номером необхідно замінити на зазначену в рівності.
Приклад , ребус “Коза” .

13 . Якщо буква або малюнок ” перекреслені ” , в такому випадку використовується прийменник “не”.
Тут заховане слово ” небо”.

14 . Якщо предмети, цифри або букви зображені один в іншому , то їх назви читаються з додаванням прийменника “в” (перед або між назв).

15. Якщо предмети, цифри або букви зображені один на іншому, то їх назви читаються з додаванням прийменника “на” , “над” або “під” (перед або між назв).
Тут слово “підвал”

16. Якщо один предмет , цифра або літера зображений за іншим, то їх назви читаються з додаванням прийменника “перед” або “за” (перед або між назв) .

17. Якщо предмети, цифри або букви зображені один (менший) біля іншого (більшого), то їх назви читаються з додаванням прийменника “у” або “при” (перед або між назв) .

18. Якщо велика літера складена з маленьких букв (багато разів повторених), то при читанні використовується прийменник “з” (перед або між назв)

19. Якщо поверх однієї (великої) букви написана інша (маленька, багато разів повторена), то при читанні використовується прийменник “по” (перед або між назв)

20 . Якщо малюнки , цифри або букви “рухаються ” один до одного або один від одного , то при читанні використовується прийменник ” до” або “від” (перед або між назв) .
Нижче зашифроване слово “повінь”

21 . Якщо дві однакові букви розташовані “поруч”, то при читанні використовується іменник “пара”. Тут зашифровано слово “парад” .

22 . Іноді в ребусі можна використовувати дріб. ( “півник” )

23 . Окремі склади в ребусі можна зображувати за допомогою цифр, нот, літер грецького алфавіту, хімічних елементів і т.п.

23 . Іноді потрібний об’єкт на зображенні вказується стрілкою. ( інь-янь, напр. )

24. Якщо біля малюнка перераховані цифри, то букви з назви предмета слід читати у вказаному цифрами порядку.

25 . Якщо поруч з закресленою буквою написана інша , то її слід читати замість закресленої. Іноді в цьому випадку між літерами ставиться знак рівності.

26 . Якщо біля малюнка зображено ” дві цифри зі стрілками спрямованими в різні сторони”, в такому випадку в назві малюнка необхідно зазначені цифрами букви поміняти місцями “.

27 . Ребус допускає комбінацію двох і більше правил одночасно.

Поділіться з друзями:

  • Час читання:2 хв. читання