Повітря, його склад і властивості + відео з дослідами

Атмосфера — це легка газова оболонка, що оточує Землю.

Атмосферне повітря – це суміш більше 20 газів.

За вмістом можна виділити такі три основні групи складових атмосферного повітря:
1. Гази, які входять до складу повітря практично в сталих кількостях – основні гази – азот, кисень, аргон. Їх називають постійною складовою повітря.
2. Гази, які завжди присутні в атмосферному повітрі, але кількість їх змінна – водяна пара, озон, вуглекислий газ, метан, аміак, аерозолі.
3. Гази та інші речовини, які можуть бути присутні в атмосферному повітрі (викиди промислових підприємств, вулканічні викиди, окиси сірки та азоту).

Повітря, його склад і властивості

Вміст основних газів у сухій атмосфері:

– азот – 78,%
– кисень – 21%
– аргон – 0,93%
– вуглекислий газ – 0,033%
– неон – 0,0018%
– озон – 0,000001 – 0,0000001%

Азот – один із найпоширеніших елементів у живій природі. Він входить до складу білків, з яких “будується” організм.

Кисень необхідний для дихання організмів. Без нього неможливі процеси горіння і гниття.

ВЛАСТИВОСТІ ПОВІТРЯ:

• не має запаху;

• не має смаку;

• не має кольору;

• прозоре;

• заповнює всі порожнини;

• легше за воду;

• повітря погано розчиняється у воді ;

• розчинність повітря у воді збільшується під час охолодження і зменшується під час нагрівання;

• поганий провідник тепла;

• підтримує горіння, бо у складі має кисень;

• перебуває у постійному русі (тепле повітря піднімається вгору, а холодне опускається вниз, створюючи вітри);

• тисне на предмети з певною силою;

• при нагріванні повітря розширюється;

• при охолодженні повітря стискається;

• його можна стиснути до певної міри і воно пружне (гумовий м’яч з повітрям відскакує від поверхні).

Поділіться з друзями:

  • Час читання:1 хв. читання